buttons

Політика Конфіденційності

 Вказана тут Політика Конфіденційності персональних даних (далі – Політика Конфіденційності) діє по відношенню до усієї інформації, яку Сайт охоронної компанії «Гарант Груп Сек’юріті – GGS», що розташований за доменним іменем https://www.ggs.city/, може отримати про Користувача під час використання Сайту.

 

1. Визначення термінів.

У цій Політиці Конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1. «Адміністрація Сайту https://www.ggs.city/ (далі – Адміністрація Сайту)» – уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені охоронної компанії «Гарант Груп Сек’юріті – GGS», які організують та здійснюють обробку персональних даних, що підлягають обробці, та дії (операції), що проводяться з персональними даними.

1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано належить певній чи визначеній фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) чи сукупність дій (операцій), використовуваних з урахуванням засобів автоматизації чи без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Оператором чи іншою особою, що одержала доступ до персональних даних, вимога не допускати їхнього розповсюдження без наданої згоди суб’єкта персональних даних чи наявності іншої законної підстави.

1.5. Користувач сайту https://www.ggs.city/ – особа, що має доступ до Сайту, через мережу Інтернет, і використовує Сайт охоронної компанії.

1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, надісланих веб-сервером, що зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт чи веб-браузер кожного разу надсилає веб-серверу у НТТРS-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного Сайту.

1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла комп’ютерної мережі, побудованої за протоколом IP.

 

2. Загальні положення

Використання Користувачем Сайту https://www.ggs.city/ означає згоду з цією Політикою Конфіденційності та умовами обробки персональних даних користувача. Якщо Користувач не погоджується з умовами Політики Конфіденційності, то він повинен перестати користуватися Сайтом.

Ця Політика Конфіденційності застосовується лише до Сайту https://www.ggs.city/. Сайт не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем Сайту.

 

3. Предмет Політики Конфіденційності

3.1. Ця Політика Конфіденційності встановлює обов’язки Адміністрації Сайту по нерозголошенню та забезпеченню режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає Адміністрації Сайту чи при оформленні заявки на надання послуг.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики Конфіденційності, надаються Користувачем через заповнення реєстраційної форми на Сайті, та включають у себе наступну інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адресу Одержувача.

3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються у процесі перегляду рекламних блоків, та при відвідуванні сторінок, на яких встановлений статистичний скрипт системи («піксель»):

  •       IP адреса;
  •       інформація з cookies;
  •       інформація про браузер (чи іншу програму, що здійснює доступ до показу реклами);
  •       час доступу;
  •       адреса сторінки, де розміщений рекламний блок;
  •       реферет (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може викликати неможливість доступу до частин Сайту, що вимагають авторизації.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, що не обумовлена вище, повинна надійно зберігатися та не розповсюджуватися, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і п.п. 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

 

4. Мета збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація Сайту може використовувати з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, що оформив заявку.

4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються Сайту, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.

 

5. Способи та строки обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку будь-яким законним способом, у тому числі – в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації чи без використання таких засобів.

5.2. Адміністрація Сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи задля захисту персональної інформації Користувача від неправомірного чи випадкового доступу знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також – від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.3. Адміністрація Сайту разом із Користувачем вживає усіх необхідних заходів з метою недопущення збитків чи інших негативних наслідків, що викликані втратою чи розголошенням персональних даних Користувача.

 

6. Зобов’язання сторін

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, яка необхідна для користування Сайтом.

6.1.2. Поновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у випадку зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація Сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати одержану інформацію виключно для цілей, вказаних у п.4. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації у таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також – не здійснювати продаж, обмін, публікацію, чи розголошення іншими можливими способами передачі персональних даних Користувача, за виключенням п.п. 5.2. і п.п. 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності, аби захистити конфіденційність персональних даних Користувача згідно порядку, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в уже існуючому діловому обороті.

 

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація Сайту, яка не виконала свої обов’язки, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних згідно закону України «Про захист персональних даних», за виключенням випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У випадку, коли конфіденційна інформація буде втрачена чи розголошена, Адміністрація Сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була одержана від третьої сторони до моменту її одержання Адміністрацією Сайту.

7.2.3. Була розголошена зі згоди Користувача.

 

8. Вирішення суперечок

8.1. До звернення до Суду з Позовом по суперечках, що виникають з відносин між Користувачем Сайту та Адміністрацією Сайту, обов’язковим є пред’явлення Претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).

8.2. Одержувати Претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання Претензії, письмово повідомити Заявника Претензії про результати її розгляду.

8.3. Якщо сторони не дійдуть згоди, то суперечка буде передана на розгляд до Суду, згідно діючому законодавству України.

8.4. До цієї Політики Конфіденційності та відносинам між Користувачем та Адміністрацією Сайту застосовується діюче законодавство України.

 

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в цю Політику Конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика Конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики Конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції чи питання по діючій Політиці Конфіденційності варто надсилати на адресу: info@www.ggs.city.

9.4. Діюча Політика Конфіденційності розміщена на сторінках за адресою: https://www.ggs.city/

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення послуг та купівлю-продаж і доставку товарів 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://www.ggs.city/. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.


1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://www.ggs.city/ створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет. 

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець. 

1.4. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ ГРУП СЕКЮРІТІ» – ФОП Марчак Є. О., юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України.


2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. 

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

 

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину. 

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення: 

3.3.1. прізвище, ім’я Покупця; 

3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставлення до адреси Покупця); 

3.3.3. контактний телефон. 

3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти. 

3.6.1. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця. 

3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. 

3.8. Укладаючи Договір, тобто акцентуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти); 

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий. 

 

4. Ціна і Доставка Товару

4.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ. 

4.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. 

4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику). 

4.4. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.

4.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину. 

4.6. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок. 

4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка».

4.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника)  перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.9. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару. 

4.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місці поставки Товару при самостійній доставці Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.  

 

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний: 

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця. 

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право: 

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. 

5.3. Покупець зобов’язується: 

5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару. 

 

6. Повернення Товару

6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковування, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України. 

6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України. 

6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця. 

6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується. 

6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили. 

6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині. 

6.8. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».

 

7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця. 

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем неправдивої або помилкової інформації. 

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору. 

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону. 

 

8. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. 

8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

 

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України. 

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України. 

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  

 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ТОВ «ГАРАНТ ГРУП СЕКЮРІТІ – GGS» 

Безкоштовна гаряча лінія: 0 (800) 33 10 22

e-mail: info@www.ggs.city

ФОП Марчак Є. О.

tel.: +38(096)9854938  

e-mail: info.www.ggs.city@gmail.com

Офіційний сайт: https://www.ggs.city/

Напишите нам
Ваше имя
Электронный адрес
Ваш телефон
Сообщение
Отправить
Напишите нам
Ваше имя
Электронный адерс
Ваш телефон
Сообщение
Отправить
Напишіть нам
Ваше ім'я
Електронна адреса
Ваш телефон
Повідомлення
Відправити
Напишіть нам
Ваше ім'я
Електронна адреса
Ваш телефон
Повідомлення
Відправити
Топовые услуги:
Физическая охрана
Техническое сопровождение
Тревожная кнопка
Видеоконтроль
Топовые услуги:
Физическая охрана
Техническое сопровождение
Тревожная кнопка
Видеоконтроль
Топові послуги:
Фізична охорона
Технічний супровід
Тривожна кнопка
Відеоконтроль
Топові послуги:
Фізична охорона
Технічний супровід
Тривожна кнопка
Відеоконтроль